Buwan ng Pagpapahalagang Pilipino

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Buwan ng Pagpapahalagang Pilipino, o Filipino Values Month, ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre sa bisa ng Pampangulong Proklamasyon Blg. 479 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 14 Oktubre 1994. Layunin ng pagdiriwang na paalalahanan ang mga Pilipino na ang mabubuting kaugaliang Pilipino ang daan upang makamtan natin ang mga layuning pansarili at pambansa. Ipinaaalala rin nito na ang mga kaugaliang ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.

Mabubuting Kaugalian

Isa sa mga kapuri-puring katangiang Pilipino ay ang pagiging magiliw sa mga bisita. Tuwing tayo ay tatanggap ng panauhin sa ating pamamahay, kaagad natin silang pinauupo at inaalok ng pagkain. Kilala rin sa buong mundo ang mainit na pagtanggap natin sa libo-libong dayuhang dumarayo sa ating bansa. Isa sa mga patunay ng pagkilala ng mundo sa katangiang ito ay ang parangal parangal ng Forbes Magazine sa Pilipinas noong 2011 bilang pinakamagiliw na bansa sa Asya, at pangwalo sa buong mundo.

Marka rin nating mga Pilipino ang pagiging mapagmahal sa pamilya. Kung sa Kanluran ay nakaugalian na ng kabataan na magsarili pagdating nila sa hustong edad, maraming kabataang Pilipino ang pinipiling tumira kasama ang kanilang mga magulang kahit na sila ay magsisimula na ng sariling pamilya. Hindi rin pahuhuli sa mga marka ng kulturang Pilipino ang tradisyon ng bayanihan. Panahon pa ng ating mga ninuno, isang buong pamayanan ang handang tumulong kung maglilipat ng bahay ang isang pamilya. Sa panahon ngayon, ang bayanihan ay buhay pa rin, higit kapag may kalamidad sa bansa. Taos-pusong pagbibigay ng pagkain, damit, at pera ang paraan ng bayanihan ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Ang iba naman ay nagboboluntaryo pang magdala ng tulong sa mismong lugar na nasalanta.

Ito ay ilan lamang sa mga kaugaliang tanda ng lahing Pilipino. Ito ay bahagi ng ating kulturang dapat nating angkinin at huwag kalilimutan sa pagsulong natin sa hinaharap.

Programa sa Pagbuo ng Halagahang Pilipino

Naipamamalas ng mga deboto ng Itim na Nazareno ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsama sa prusisyon tuwing pista

Bilang bahagi ng pagsusulong ng ating pamahalaan sa Programa sa Pagbuo ng Halagahang Pilipino, ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA) ay nagsagawa ng mga pananaliksik upang matukoy ang iba’t ibang halagahan (values) na nagpapatibay sa lipunang Pilipino. Ang pananaliksik ay ganap na naisakatuparan sa loob ng isang taon sa tulong ng iba’t ibang institusyon.

Ang kanilang pananaliksik ay may layuning masagot ang tanong na: “Ano ang mahalaga sa mga Pilipino?” o “Ano ang pinahahalagahan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?” Ang pagsasarbey at paglulunsad ng mga Focus Group Discussion (FGD) ay isinagawa sa buong Pilipinas kung saan nilahukan ito ng mga Pilipino mula sa iba’t ibang lugar at sektor. Bahagi rin ng pananaliksik na ito na unawain kung bakit ang mga halagahang ito ay mahalaga sa mga Pilipino. Ang mga halagahang natukoy sa pananaliksik ay makatutulong sa implementasyon ng AmBisyon Natin 2040.

Narito ang natukoy na labinsiyam na halagahang Pilipino:

 1. Pamilya (Family)
 2. Edukasyon (Education)
 3. Pananampalataya (Faith)
 4. Kalusugan at Kagalingan (Health and Wellness)
 5. Mga Pangunahing Pangangailangan (Basic Needs)
 6. Pagkatao/Sarili (Self)
 7. Trabaho at Kabuhayan (Work and Livelihood)
 8. Kapayapaan at Kaunlaran (Peace and Development)
 9. Katapatan at Integridad (Honesty and Integrity)
 10. Katatagan (Resilience)
 11. Buhay at Tunguhin (Life and Purpose)
 12. Karapatang Pantao (Human Rights)
 13. Kapaligiran (Environment)
 14. Pagmamahal para sa Bayan (Love for Country)
 15. Kaligayahan (Happiness)
 16. Kapuwa
 17. Kultura, mga Sining, at mga Agham (Culture, Arts, and Sciences)
 18. Pamamahala (Governance)
 19. Kahusayan sa Paglikha (Creative Excellence)

Sa kabuoan, ang mga tradisyonal na halagahang Pilipino ay napanatili tulad ng pagkaraniwan sa mga Pilipino ang pagsasabuhay ng mga halagahang Pilipino ang pagpapahalaga sa pamilya, pananampalataya, pakikipagkapuwa, at edukasyon. Nabigyang-diin din ang halagahang may kaugnayan sa lipunan tulad ng mabuting pamamahala, pagmamahal sa bayan, katapatan, at integridad. Para sa personal na halagahan, ang pagpapahalaga sa sarili, sa buhay, sa katatagan, at kaligayahan ay mahalaga.

Gayunman, may mga pagbabago sa artikulasyon ng mga halagahan tulad ng kalusugan at kagalingan, ang pokus sa mga pangunahing pangangailangan, trabaho at kabuhayan, pagkabahala sa karapatang pantao, kapayapaan at kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan, kamalayan sa kahalagahan ng kultura at pamana, at kahusayan sa paglikha.

Ang mga pagpapahalagang ito ay inaasahan na maituturo sa lahat ng Pilipino sa mga paaralan at komunidad. Gayundin ang maisama o maiugnay ang mga ito sa iba’t ibang sektor ng lipunan, pribado at publiko, upang lalong mapatatag ang Pilipinas tungo sa kabutihan ng lahat.  

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.