Buto (anatomiya)

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Buto

Kahalagahan ng Buto

 1. Suporta
 2. Proteksyon
 3. Pangdugtong
 4. Bodega ng Mineral
 5. Bodega ng trayglisirayd ( triglyceride )
 6. Gawaan ng dugo.

Suporta

ang buto ay walang function ng pangkalahatang suporta sa katawan. Ito rin ang nag bibigay ng porma sa kabuuang hugis.

Proteksyon

Prinoproteksyunan ng mga buto ang katawan sa ibat ibang mekanismo. Sa panahon ng taglamig, ito ay nanginginig na naggigiging dahilan din ng panginginig ng mga laman o kalamanan. Ang panginginig ng kalamnan ay nagbibigay init sa katawan na siyang nagbabalik sa tamang homiyoisteysis (hemeostatis).

Pangdugtong

Pinagdudugtong ng mga buto ang mga kalamnan at ang iba pang buto. Ito rin ang dahilan at nagbibigay ng kakayahan sa katawang gumalaw.

Bodega ng mineral

Nagsisilbing imbikan ang buto ng ibat ibang mineral halimbawa ng kalsiyum (calcium) at pospeyt (phospate).

Bodega ng traygliserayd

Bukod sa mga natatanging mineral. Ang buto ay imbakan din ng trayglisirayd at adipows (adipose) o taba.

Gawaan ng dugo

Napakaimportante din ng buto sa paggawa ng dugo. Ang buto ang sayt (site) kung saan ng ibang selyula ng dugo (blood cell) ay binubuo. Tinatawag itong hemopoyisis (hemopoiesis).

Tisyu ng Buto

Ang buto ng tao at ng ibang mga hayop mula sa Kahariang Animalya (Kingdom Animalia) ay daynamiko at patuloy na nagbabago sa sakop ng kanilang buhay.

Ang pangkalahatang balangkas (skeleton) ay binubuo ng ibat ibang tisyu. Ito ay ang mga sumusunod

 1. kartilahiyo / kartihilahiyo (cartilage)
 2. Butong-tisyu (bone tissue)
 3. Epitilyo (Epithelium)
 4. Ugat (nerve)
 5. Adipows o taba (adipose) at
 6. Matigas na Tisyung pandugtong (Dense Connective Tissue)

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Buto (anatomiya). Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.