Bul-ol

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Larawan ng isang bul-ol

Ang Bul-ol ay isang uri ng ukit sa anyo ng tao na sinasamba ng mga Ifugao bilang diyos ng palay. Ayon sa paniniwala ng mga katutubo, ang bulol ay sinasaniban ng isang partikular na antas ng anito kapag ito ay sinamba. Ito ay nagsisilbing kinatawan ng anitong tagabantay sa mga imbakan ng palay at pinaniniwalaang nagdadala ng suwerte at kasaganaan.

Anyo

Kadalasang ginagawa ang bul-ol ng may kapares o kawangis. Hindi rin usapin ang kasarian ng ginagawang pigura. Maaaring babae o lalaki at kung minsan ay nasa anyo ng hayop. Ang taas nito ay nasa pagitan ng tatlumpu hanggang animnapung sentimetro. May ilang bul-ol na patayo ang anyo, ngunit higit na marami ang paupo na posisyon – ang dalawang braso ay naka-krus o halukipkip sa dibdib; ang mga tuhod ay nakataas sa pagkakaupo; at may mukha na animo'y matiyagang naghihintay. Pagkatapos itong ukitin ay kinukulayan ito ng itim (kung hindi pa sapat ang pagkaitim ng kahoy) at kung minsan ay nilalagyan ng palamuti gaya ng balahibo ng ibon, mga sigay bilang hikaw at bahag.

Ritwal

May malaking pagpapahalaga ang mga Ifugao sa kanilang pananim, lalo na sa palay. Dahil dito, mataas din ang pagtingin nila sa mga bul-ol na kapuna-puna sa proseso ng paggawa nila nito. Dumadaan sa mahabang ritwal ang mga katutubo na umaabot ng anim na linggo. Sa loob ng mga oras na ito ay dinadasalan nila ang mga anito na sila ay pahintulutang pumili ng punong-kahoy na gagamitin sa pagbuo ng bul-ol. Madalas na gamitin ang puno ng naga sa paggawa ng ukit. Ang mga taga-ukit ay tutungo sa tahanan ng nagpapagawa ng bulol at dito ay magsasagawa ng seremonya kabilang na ang pagbigkas ng orasyon o alamat ng bul-ol.

Bago ito ilagay sa unang bungkos ng aning palay o imbakan ay binubuhusan muna ito ng dugo ng baboy dahil sa paniniwalang nakapagbibigay ito ng ibayong kapangyarihan, yaman at kasaganaan. Ang mumbaki o babaylan na nagsasagawa ng ritwal ay kinakailangang malinis sa loob at labas kaya naman hindi muna siya dapat makipagtalik tatlong buwan bago isagawa ito. Sa pag-aalay ng kakanin, alak o kahon sa paanan ng bul-ol natatapos ang kabuuan ng seremonya.

Mga Sanggunian

  • Baquiran, Romulo Jr. “Bul-ol.” 101 Filipino Icons. Manila” Adarna House Inc. at Bench, 2007.
  • Bulol (hinango noong 24 Abril 2008).

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.