Boro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang borough /bo·row/ ay isang kahatiang administratibo sa sari-saring mga bansa. Sa prinsipyo, tumutukoy ang borough sa isang bayang namamahala ng sarili bagaman, sa aktuwal na pagpapalakad, malawakan ang pagkakaiba-iba sa opisyal na paggamit ng salita. Sa Estados Unidos, katumbas o kahalintulad ito ng isang bayan o munisipyo.[1][2]

Noong mga panahong midyibal, mga maliit na pamayanan ang mga borough na may ilang kakayahang mamahala ng sarili. Partikular na pangkaraniwan ang mga borough sa Inglatera, Alemanya, at Scotland. Sa Inglatera midyibal, mayroon ding karapatan ang mga borough na maghalal ng mga kasapi ng parlamento. Pinaniniwalaang ang The Borough o "Ang borough" sa Southwark, London ang orihinal na borough na pinagmulan ng lahat ng iba pang mga sumunod na borough.

Sa kalimitan, isang isang bayan ang isang borough na may sariling pamahalaang lokal. Subalit, sa ilang mga lungsod, isa itong kabahaging kahatian o subdibisyon ng isang lungsod, katulad ng London, New York, Toronto, Montreal, at iba pa.) Sa ganitong mga kaso, normal na may limitadong kapangyarihan nakalaan sa mga ito, na nagmula sa pamahalaang pampook ng lungsod, o wala silang kahit na anumang mga kapangyarihan. Sa ilang partikular na mga panahon, hindi nagkaroon ang Londres ng pamahalaan na para sa pangkabuoan ng lungsod, at ang mga borough ang pinakapangunahing bahagi o yunit ng pamahalaang lokal para sa mga Londonero o taga-Londres.

Sa ibang mga lugar, katulad ng Alaska, hindi nangangahulugan ang borough ng pagiging isang kabayanan, kundi isang buong rehiyon. Sa Australya, nangangahulugan itong isang bayan na kasama ang nakapaligid na pook, katulad ng Borough ng Queenscliffe.

Umiiral ang mga borough sa United Kingdom, partikular na sa Inglatera at Northern Ireland, sa mga lalawigan ng Quebec sa Canada, sa ilang mga estado ng Estados Unidos, sa Israel, at dating umiiral rin sa New Zealand.

Mga sanggunian

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Boro. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.