Betsaida

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Betsaida, Besata, o Bezata (Ingles: Bethsaida; Griyego: Βηθσαΐδά, bēthsaidá; Hebreo: Bet'shayid, o "bahay ng pangingisda", mula sa Hebreong Beth, na may ibig sabihing "bahay ng"), na natatawag ding Betesda[1] bagaman may mga dalubhasang nagsasabing may kamalian ito, ay isang pook na nabanggit sa Bagong Tipan, partikular na sa Ebanghelyo ni Juan (Juan 5:2).[1]

Mga sanggunian

  1. 1.0 1.1 Template:Cite-Biblia, talababa 5,2 sa pahina 1565.

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Betsaida. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.