Bayag

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang bayag (tinatawag ding bitlog o betlog o itlog o yagbols sa pabalbal na pananalita) ay isa sa dalawang hugis itlog na gawaan ng tamod. Nakapaloob ang mga ito sa isang sako o balat na tinatawag na eskroto. Ang dalawang bayag ng lalaki ay sadyang hindi pantay, kadalasan ay mas mababa ang gawing kaliwa subalit may ilan ding kalalakihang mas mababa ang kanang bayag.Template:Fact

Silipin din

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Bayag. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.