Batas Kasambahay

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Upang basahin ang artikulong ito sa Ingles, tingnan ang Batas Kasambahay.

Ang Republic Act No. 10361 o Batas Kasambahay, kilala rin bilang Domestic Workers Act, ay batas na nagtatakda ng sahod at nagbibigay ng proteksiyon sa mga kasambahay. Ito ay nilagdaan ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III noong 18 Enero 2013 at ipinatupad noong 4 Hunyo 2013. Umabot ng 16 taon bago naipasa ang Batas Kasambahay o unang kinilala bilang Magna Carta for Domestic Workers.

Benepisyo ng Batas Kasambahay

Sahod

Sa pamamagitan ng Batas Kasambahay, naipatupad ang pinakamababang maaaring sahurin ng isang kasambahay. ₱2,500 ang maaaring pinakamababang sahod kada buwan ng isang kasambahay sa Kalakhang Maynila, ₱2,000 sa mga nasa kategoryang first class municipality, at ₱1,500 para naman sa ibang munisipalidad na hindi pasok sa kategoryang first class municipality. Itinatakda rin ng batas na ito ang pagkakaroon ng 13th month pay ng mga kasambahay. Mas sistematiko rin ang pagpapasahod sa mga kasambahay dahil kinakailangang magbigay ng pay slip ang mga amo ng mga kasambahay at ilalagay rito ang mga ibinawas sa sahod kung mayroon man.

Rest day at leave credits

Itinatakda rin ng batas na ito na dapat ay bigyan ng pinakamababang walong (8) oras na pahinga ang mga kasambahay sa loob ng isang araw. Dapat din ay mayroong isang buong araw na pahinga sa loob ng isang linggo ang kasambahay. Dapat din ay pag-usapan ng amo at kasambahay kung anong araw ang magiging pahinga ng kasambahay at dapat din ay pakinggan ang kasambahay sa kung ano sa tingin niya ang magandang araw ng kaniyang pamamahinga (rest day).

Sa Batas Kasambahay din, binibigyan ang kasambahay na nakapanungkulan na ng isang taon o mahigit na magkaroon ng 5 araw na leave credits na mayroong bayad. Kung hindi magagamit ng kasambahay ang leave credit sa loob ng isang taon, maaari itong ilipat sa susunod na taon ngunit hindi ito maaaring ipalit sa pera.

SSS at iba pang social benefits

Ang isang kasambahay na nakapagtrabaho na sa isang employer sa loob ng 1 buwan ay kinakailangang mayroong buwanang kontribusyon sa Social Security System (SSS), Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), at PagIBIG. Ang kontribusyon ay dapat bayaran ng employer. Gayunman, kung ang kasambahay ay sumasahod ng ₱5,000 kada buwan, hati ang bayaran ng amo at kasambahay sa premium payment ng social benefit.

Mga karapatan at prebilehiyo

Pinoprotektahan din ng Batas Kasambahay ang mga kasambahay mula sa anumang uri ng pang-aabuso kabilang ang pang-aabusong pisikal o anumang uri ng kilos ng amo na makabababa sa dignidad ng kasambahay.

Kinakailangan ding pakainin ng amo ang kasambahay ng tatlong beses sa isang araw at kinakailangang sapat ang pagkaing ibibigay. Nasa batas ring ito ang pagbibigay ng sapat na pahinga sa isang kasambahay na nagkasakit o nagtamo ng anumang pinsala lalo na kung nangyari sa oras ng trabaho. Hindi rin pinahihintulutan ng batas na bawiin ang anumang karapatang nakasaad sa batas bilang parusa o pandidisiplina sa kasambahay.

Nasa batas ding ito ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga kasambahay na magkaroon ng komunikasyon sa mga mahal nila sa buhay o kahit sinumang kakilala sa kanilang libreng oras, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kung gagamitin naman ng kasambahay ang gamit ng amo, tulad ng cellphone o telepono, kinakailangang bayaran ito ng kasambahay kung pababayaran ng kaniyang amo.

Karapatan din ng mga kasambahay na sumailalim sa alternative learning system o matapos ang kaniyang edukasyon. Kinakailangang mapagkasunduan ng amo at kasambahay ang magiging daloy ng pag-aaral at kinakailangang hindi ito makaaapekto sa oras ng trabaho. Maaari ding bigyan ng isang employer ang kasambahay ng ilang technical at vocational traning upang mahasa ang kaniyang kakahayan.

Pagkakatanggal sa trabaho

Protektado rin ng batas ang kontratang mayroon ang employer at kasambahay. Hindi pinahihintulutan ng batas na kanselahin na lamang basta-basta ang kontrata mula sa anumang partido maliban na lamang kung mayroong dahilang pinapayagan sa batas. Kung tinanggal ang kasambahay sa paraang hindi makatarungan, kinakailangang bayaran ang araw na tinrabaho ng kasambahay kasama ang bayad sa 15 araw bilang proteksiyon sa mga araw na kinakailangan niyang maghanap ng bagong trabaho. Kung umalis naman ang kasambahay sa isang hindi makatarungang dahilan, hindi na kinakailangang bayaran ang 15 araw.

Ang kasambahay ay maaaring isawalang bahala at kanselahin ang kontrata dahil sa sumusunod na rason:

  • nakatatanggap ng abuso sa salita at pisikal mula sa sinumang bahagi ng pamilya ng amo;
  • hindi makatao ang trato sa kasambahay;
  • kinasasangkot sa isang krimen ang kasambahay na ginagawa ng amo;
  • may nilalabag ang amo sa anumang kasunduan nila o sa Batas Kasambahay; o
  • nahaharap sa sakit ang kasambahay.

Ang employer o amo naman ay may karapatang kanselahin ang kontrata at tanggalin ang kasambahay kung:

  • may ginagawang hindi makatao ang kasambahay sa sinumang bahagi ng pamilyang pinagsisilbihan o hindi sumusunod sa utos o hindi nagagawa ang trabaho nang tama;
  • may anumang nakikitang paglabag ang amo na nagiging rason upang hindi na pagkatiwalaan ang kasambahay;
  • kasangkot sa anumang krimen, sa loob o labas ng tahanang pinagsisilbihan, ang kasambahay; o
  • may iniindang sakit ang kasambahay.

Unemployment Insurance o Involuntary Separation Benefit

Kung ang kasambahay ang miyembro na ng SSS at sapilitang nawalan ng trabaho, maaari siyang makakuha ng umemployment benefit. Ang kasambahay ay dapat hindi lalagpas sa 60 anyos nang mawalan ng trabaho. Kailangan ding nakapagbayad siya ng hindi bababa sa 36 na buwang kontribusyon, at 12 buwan dito ay nasa loob ng 18 buwan bago ang buwan kung kailan siya sapilitang nawalan ng trabaho. Dapat din ay wala siyang natanggap na anumang unemployment benefit sa loob ng tatlong taon bago ang buwan kung kailan sapilitang nawalan ng trabaho. Kukuha rin ang kasambahay ng sertipikasyon mula sa Department of Labor and Employment (DOLE) bilang patunay na nawalan siya ng trabaho. Gayunman, kinakailangang walang record ng masamang gawi ang kasambahay bago makuha ang benepisyong ito.

Mga sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.