Banco de Oro

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox Company thumb|Ang kasalukuyang logo ng BDO. Ang Banco de Oro (BDO), na kinikilala nang ligal bilang BDO Unibank, Inc. (BDO Universal Bank, Inc.), ay isa sa mga pinakamalaking bangko sa Pilipinas, bilang ika-lima sa mga assets. Ang may-ari ng bangko ay ang SM Group of Companies, isa sa mga pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas at ang may-ari ng mga shopping malls na may tatak na SM.

Kawing Panlabas

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Banco de Oro. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.