Balon ni Jacob

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Balon ni Jacob[1] (Ingles: Jacob's well, Jacob's fountain, Well of Sychar) o Bukal ni Jacob o Balon ng Sicar ay isang malalim na balong tinapyas mula sa buong bato na inuugnay sa tradisyong panrelihiyon kay Jacob sa loob ng dalawang mga milenyo. Nakalagak ito sa isang pook na malapit lamang distansiya mula sa arkeolohikong sityo ng Tell Balata, na iniisip ng mga dalubhasa bilang ang talagang lugar ng biblikong Shechem.[2] Mayroong lalim na 39 mga meto ang balong ito.[1]

Karaniwan din itong nakikilala bilang Bir Ya'qub o Bir Ya'kub (Template:Lang-ar, Bir = "balon" at Ya'qub= "Jacob"). Kasalukuyan itong nakahimlay sa loob ng hugnayan o kompleks ng isang monasteryo ng Silangang Ortodoksiya na may ganito ring pangalan, ang Simbahan ng Bir Ya'qub, sa Palestinong lungsod ng Nablus na nasa loob ng Kanlurang Pampang.[3][4]

Mga sanggunian

  1. 1.0 1.1 Template:Cite-Biblia, talababa 6, pahina 1564.
  2. Horne, 1856, pp. 50-51/
  3. Bromiley, 1982, p. 955.
  4. Hastings at Driver, 2004, pp. 535-537.

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Balon ni Jacob. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.