Ati

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang mga Ati ay isang pangkat etniko ng mga Negrito na nasa Panay sa Kabisayaan (mga pulo ng Cebu, Bohol, Siquijor, Leyte, Samar, Panay, Masbate, Negros at Guimaras), na nasa gitnang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Sila ay mayroong kaugnayang henetiko sa iba pang mga pangkat-etniko ng mga Negrito sa Pilipinas, katulad ng mga Aeta ng Luzon, ng Batak ng Palawan, at ng Mamanwa ng Mindanao.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Ati. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.