Arsobispo ng Maynila

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Arsobispo ng Maynila ay pangunahing obispo na sumasaklaw sa arsodiyosesis at diyosesis at siya rin ang may pinakamataas na ranggo ng obispo sa buong bansa. Ang tangggapan ng Arsobispo ng Maynila ay matatagpuan sa Katedral ng Maynila, sa ilalim ng patnubay ng Mahal na Ina ng Inmaculada Concepcion.


Domingo de Salazar (1581–1594)

Domingo de Salazar.jpg

Si Domingo de Salazar ang kauna-unahang obispo ng Maynila. Siya ay ipinanganak sa Espanya 1512. Pumasok siya sa orden ng Dominiko sa Salamanca at nagtrabaho bilang misyonero sa Nueva España, at hinirang bilang obispo sa Madrid noong 1579. Dumating siya sa Maynila noong Marso 1581. Itinayo niya ang Katedral ng Maynila noong 21 Disyembre 1581 sa bisa ng pahayag ng Papa Gregory XIII. Idinepensa niya ang mga katutubong Filipino laban sa mga mapang-abusong enkomiyendero.

Ignacio de Santibañez (1596-1598)

Ang kauna-unahang arsobispo ng Maynila na nagmula sa Burgos, Espanya. Siya ay naging pastor ni Haring Philip II. Siya ay itinalaga bilang arsobispo ng Nueva Espanya noong 1596 at naging obispo ng Maynila noong 28 Mayo 1598. Itinayo niya ang Arsodiyosesis ng Maynila na may tatlong diyosesis. Kabilang sa mga diyosesis nito ang Cebu, Nueva Caceres, at Nueva Segovia. Namatay siya sa sakit na disinterya noong 14 Agosto 1598. Inilibing siya sa ilalim ng Katedral ng Maynila.

Miguel de Benavides (1603–1605)

Miguel de Benavides.jpg

Si Miguel de Benavides ay mula sa De Los Condes at nanggaling sa kilalang pamilya. Ang pagtungo sa Maynila, ang kaniyang unang misyon bilang paring Dominiko. Mula sa pagiging obispo ng Nueva Segovia, siya ay hinirang na Arsobispo ng Maynila noong 1601 na ginastusan ni Haring Felipe II . Siya ang nagtayo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Nang siya ay namatay noong 9 Hulyo 1603 ay naiwan sa unibersidad na ito ang kaniyang salapi.

Diego Vasquez de Mercado (1610–1616)

Diego Vasquez de Mercado.jpg

Si Diego Vasquez de Mercado ay nagmula sa politikong angkan ng Ronquillos. Siya ay nagtapos ng abogasya sa Mexico bago naging pari. Sinamahan niya si Arsobispo Domingo de Salazar nang magtungo ito sa Filipinas at naging abogado pa siya nito sa edad na 16. Siya ay naging Arsobispo ng Maynila noong 1610, bisperas ng Corpus Christi. Siya ang nagtapos sa pagpapatayo ng Katedral ng Maynila at nagsabatas ng mga alituntunin ng katedral. Namatay siya noong 12 Hunyo 1616.

Miguel Garcia Serrano (1620–1629)

Si Miguel Garcia Serrano ay ipinanganak sa Madrid, Espanya. Nagpunta siya sa Filipinas at humawak ng ilang posisyon sa orden ng Agustino bago naging Arsobispo ng Maynila noong 24 Agosto 1619. Tumulong siya sa pagtatag ng samahan ng mga madre ng Sta. Clara. Sinubok niyang ipatupad ang pagbisita ng mga kura paroko at nagdalamhati sa pagkawala ng banal na sakramento ng katedral noong 1628. Namatay siya noong 6 Hunyo 1629, sa edad na 60.

Hernando Guerrero (1635–1641)

Si Hernando Guerrero ay frayleng Agustino na nagmula sa Madrid, Espanya. Humawak siya ng maraming posisyon sa nasabing orden. Pagkatapos maging obispo ng Nueva Segovia, siya ay naging Arsobispo ng Maynila noong 23 Hunyo 1635. Nagkaroon siya ng hidwaan kay Hurtado de Corcuera, sa Real Audencia, at sa mga Heswita. Namatay siya noong 1 Hulyo 1641 at inilibing sa ilalim ng Simbahan ng San Agustin.


Fernando Montero de Espinosa (1644–1645)

Si Fernando Montero de Espinosa ay paring sekular na nagmula sa Burgos, Espanya. Siya ang unang pari ng kapilya ni Haring Felipe IV. Siya ay binasbasan bilang Obispo ng Nueva Segovia noong 1643 sa Mexico at hinirang na Arsobispo ng Maynila noong 1644. Ang kaniyang pagkakatalaga ay hindi naisakatuparan dahil namatay siya sa Pila, Laguna habang naglalakbay patungo sa Maynila noong 1645.

Miguel de Poblete (1653–1667)

Si Miguel de Poblete ay ipinanganak sa Mexico noong 1603. Nagbitiw siya bilang Obispo ng Nicaragua upang maging Arsobispo ng Maynila. Binasbasan siya bilang arsobispo noong 9 Setyembre 1650. Sinubok din niyang ipatupad ang episkopal na pagbisita. Nagkaroon ng hidwaan kay Gob. Salcedo dahil sa pagtanggi nitong magbigay ng eklesiyastikong kabayaran. Itinayo niyang muli ang katedral noong 1654. Namatay siya noong 8 Disyembre 1667 sa edad na 64. Inilibing siya sa ilalim ng Katedral ng Maynila.

Juan Lopez(1672–1674)

Juan Lopez.jpg

Si Juan Lopez ay Dominikong iskolar na nagtungo sa Filipinas bilang misyonero noong 1643. Siya ay binasbasan bilang Arsobispo ng Maynila noong 1672. Madaling uminit ang ulo at mabilis magalit si Lopez, kung kaya't siya ay nasangkot sa mga kontrobersiya. Namatay siya noong 1674, makalipas ang 42 taong paglilingkod sa Diyos.

Felipe Pardo(1681–1689)

Felipe Pardo.jpg

Si Felipe Pardo ay naging rektor ng Unibersidad ng Santo Tomas at ng mga lalawigang nasa ilalim ng orden ng Dominiko. Siya ay binasbasan bilang Arsobispo ng Maynila noong 1681. Nasangkot siya siya sa mga hindi kanais-nais na pangyayari, kung kaya't siya ay pinatapon sa Lingayen, Pangasinan noong 31 Marso 1683. Namatay siya noong 1689, sa edad na 80.

Diego Camacho y Avila (1697–1705)

Si Diego Camacho y Avila ay mula sa Bandajos, Espanya. Hinirang siya bilang arsobispo noong 19 Agosto 1696 sa Mexico at naging Arsobispo ng Maynila noong 13 Setyembre 1697. Naisakatuparan niya ang episkopal na pagbisita sa mga parokya.Itinatag din niya ang Seminaryo ng San Clemente upang maaruga ang mga lokal na nais pumasok sa pagpapapari. Pinaganda rin niya ang Katedral ng Maynila gamit ang sariling pera at mga mamahaling ornamento na galing sa Guadelajara.Inilipat siya sa Mexico at doon ay namatay na obispo ng Guadelajara noong 1712.

Francisco de la Cuesta (1707–1722)

Francisco de la Cuesta.jpg

Si Francisco de la Cuesta ay nagmula sa Madrid, Espanya, at naging mangangaral ng hari ng Espanya. Siya ay itinalagang Arsobispo ng Maynila noong 1706 at binasbasan sa Mexico noong 12 Agosto 1707. Isinabatas niya ang episkopal na pagbisita. Ipinakulong siya ni Gobernador-Heneral Bustamante at naging gobernador-heneral pagkatapos mapatay si Bustamante. Inilipat siya sa Mexico. Namatay siya noong 30 Mayo 1724.

Carlos Bermudez Gonzales (1722–1729)

Si Carlos Bermudez Gonzales ay nagmula sa de los Angeles, Mexico. Siya ay paring sekular na may lisensiya sa pagka-abogado sa Batas ng Simabahan. Naging Arsobispo ng Maynila noong 1722 at binasbasan noong 17 Hunyo 1725. Napilitang tumigil sa Mexico dahil sa kakulangan ng masasakyan patungo sa Maynila.


Juan Angel Rodriguez (1737–1742)

Juan Angel Rodriguez.jpg

Si Juan Angel Rodriguez ay naging guro sa maraming unibersidad. Siya ay itinalagang kumpesor ng Arsobispo ng Lima, Peru. Naging arsobispo si Rodriguez noong 18 Mayo 1731 at naging Arsobispo ng Maynila noong 1737. Ipinakilala niya ang kantang Geregoriya, ipinagbawal ang prusisyon sa gabi, at nireporma ang ilang pista. Namataay siya noong 1742.

Pedro de la Santisima Trinidad (1747–1755)

Si Pedro de la Santisima Trinidad ay nagmula sa Madrid, Espanya. Siya ay Pransiskanong frayle. Naging tagapayo rin siya ng Council of Indies. Hinirang siyang Arsobispo ng Maynila sa Espanya at dumating sa Filipinas noong 27 Agosto 1747. Namatay siya noong 28 Mayo 1755.

Manuel Antonio Rojo del Rio (1758–1764)

Si Manuel Antonio Rojo del Rio ay nagmula sa Nueva España. Siya ay itinalagang Arsobispo ng Maynila noong 1758. Naging gobernador dahil sa kautusan ng hari noong 1761, sa panahon ng pagkubkob ng mga Briton sa Maynila. Namatay siya noong 30 Enero 1764 at binigyan ng burol pangmilitar ng mga Briton.

Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina (1767–1787)

Si Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina ay ipinanganak sa Aragon, Espanya. Siya ay kasapi ng Society of Scholarum Plarum. Dumating siya sa Maynila noong 1767 upang mangaral laban sa mga bisyo. Ipinatupad niya ang episkopal na pagbisita sa mga parokya, at binigyan ang mga parokya ng mga kura paroko lalo na ang Parian, Binondo at ang lalawigan ng Bataan. Nagpatawag siya ng Konseho ng Maynila noong 19 Mayo 1771. Namatay siya noong 15 Disyembre 1787.

Juan Antonio Orbigo de Gallego (1789–1797)

Si Juan Antonio Orbigo de Gallego ay ipinanganak noong 1729 sa Orbigo, Leon, Espanya. Naging paring Paransiskano sa Priego. Nagpunta siya sa Filipinas upang mangaral at kumpesor noong 1759. Siya ay inihalal na obispo ng Nueva Caceres habang namamahala ng kanilang orden sa Espanya noong 1779. Siya ay napiling Arsobispo ng Maynila noong 1789 at namatay noong 15 Mayo 1797 sa Sta. Ana, Lungsod Maynila.

Juan Antonio de Zulaibar (1805–1824)

Siya ay ipinanganak sa Viscaya, Espanya noong 1753. Siya ay naging paring Dominiko sa edad na 16 at naging guro sa University of Alcala sa loob ng pitong taon. Itinalaga siya bilang Arsobispo ng Maynila ni Obispo Domingo Collantes ng Nueva Caceres. Namatay siya noong 4 Marso 1824 sa edad na 70.


Hilarion Diez (1826–1830)

Hilarion Diez.jpg

Si Hilarion Diez ay ipinanganak sa Villadolid, Espanya. Naging paring Agustino siya sa murang edad. Nagsilbi rin siyang kura paroko sa ilang mga parokya sa rehiyon ng Tagalog, kung kaya't naging matatas sa pananagalog. Ang paghirang sa kaniya bilang Arsobispo ng Maynila ay sinalubong ng matinding pagsang-ayon. Hinawakan niya ang posisyong nabanggit noong 15 Setyembre 1827.

Jose Segui (1830–1845)

Si Jose Segui ay misyonerong nagmula sa Espanya. Ipinanganak siya noong 3 Oktubre 1773. Pumasok sa orden ng Agustino, nagtungo sa Filipinas noong 1795, at sa Tsina upang ipalaganap ang Kristiyanismo sa loob ng dalawampung taon. Itinalagang Arsobispo ng Maynila noong 28 Oktubre 1830 sa Simbahan ng San Agustin. Siya nagpadala ng ilang sirkular sa mga pari, iniimbitan silang dumalo sa taunang pagninilay-nilay. Namatay siya noong 4 1845 sa edad na 72.


Jose Aranguren (1845–1861)

Si Jose Aranguren ay ipinanganak sa Barasoain, Pamplona, Espanya noong 16 Pebrero 1801. Nag-aral siya ng pilosopiya sa Pamplona at ng Abugasya sa Zaragosa. Dumating siya sa Maynila noong 1816 at nagsilbi sa Pampanga. Inihalal siyang pinuno ng mga lalawigang sakop ng orden ng Rekoleto noong 1843. Hinirang siyang Arsobispo ng Maynila noong 12 Nobyembre 1845. Siya ay kilalang mahinahon, masipag, at matipid. Namatay siya noong 18, 1862.

Gregorio Meliton Martinez (1861–1875)

Si Gregorio Meliton Martinez ay ipinanganak sa Burgos, Espanya. Nag-aral siya sa Valladolid at Madrid. Hinirang siyang Arsobispo ng Maynila noong 31 Hulyo 1861, at nagtapos ng abogasya nang sumunod na taon. Itinulak niya ang karapatan ng episkopal na pagbisita ng mga kura paroko at tinutulan ang dekretong Moret noong 1869. Siya ay naglathala ng mga liham na nasa wikang Tagalog at Espanyol, na tumutuligsa sa naganap na Insureksiyon sa Cavite. Nagbitiw siya sa tungkulin noong 1875 at namatay noong 1881.

Pedro Payo (1876–1889)left

Si Pedro Payo ay naging Arsobispo ng Maynila noong 1876. Kilala siyang metikuloso sa pamamahala ng simbahan. Ang kaniyang pinakadakilang naisagawa ay ang pagpapaganda at pagpapa-ayos ng Katedral ng Maynila. Namatay siya noong 1889.

Bernandino Nozaleda(1889–1892)

Si Bernandino Nozaleda ay nagmula sa Asturias, Espanya. Siya ay naging guro sa Maynila. Hinirang siyang Arsobispo ng Maynila noong 29 Oktubre 1890 . Siya ay responsible sa pagpapahirap, pagkakaaresto, at pagkamatay ng maraming Filipino. Kabilang sa mga ito si Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani. Siya ay nagpalathala ng mga sirkular na nag-uudyok sa mga Filipinong lumaban sa mga Amerikanong mananakop. Nagbitiw siya sa tungkulin noong 1901 at bumalik sa Espanya.

Jeremias Harty (1903–1916)

Si Jeremias Harty ay ipinanganak noong 5 Nobyembre 1853 sa St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Siya ay naging pari noong 28 Abril 1878 sa edad na 24. Siya ang kauna-unahang paring dayuhan na hindi nagmula sa Espanya. Hinirang siyang Arsobispo ng Maynila noong Hunyo 1903. Ang kaniyang pamumuno ang nagdala sa katolikong Simbahan sa Himagsikang Filipino, at pagdami ng Protestante at Aglipayan. Lumahok siya 1907 Synod of Manila. Pagkatapos ng termino niya sa Maynila ay hinirang siyang Arsobispo ng Omaha, sa Nebraska noong 1916.

Michael J. O'Doherty (1916–1949)

Si Michael J. O' Doherty ay ika-26 na Arsobispo ng Maynila mulang 1916 hanggang 1949. Siya ang pinakamatagal na arsobispo sa Arsodiyosesis ng Maynila na naglingkod at huling dayuhan na Arsobispo ng Arsodiyosesis ng Maynila.

Gabriel M. Reyes(1949–1952)

Si Gabriel M. Reyes ay ang kauna-unahang Filipinong Arsobispo ng Maynila. Nagsilbi siya dito mulang 1949 hanggang 1952, at ang nagtatag ng Seminaryo ng San Carlos at mga paaralang pamparokya. Namatay siya noong 10 Oktubre 1952.

Rufino J. Santos (1953–1973)

Si Rufino J. Cardinal ay nagmula sa Guagua, Pampanga. Pumasok siya sa Seminaryo ng San Carlos at naging ganap na pari sa Roma noong 25 Oktubre 1931. Itinalaga siyang Arsobispo ng Maynila noong 25 Marso 1953 at inihalal na unang Filipinong Kardinal ni Papa Juan XXIII noong 31 1960. Ipinagawa niyang muli ang Katedral ng Maynila at dumalo sa Vatican Council II. Namatay siya noong 3 Setyembre 1973.

Jaime L. Sin (1974–2003)

Si Jaime L. Sin ay nagmula sa New Washington, Aklan. Naging rektor siya ng St. Pius Seminary sa Roxas at naging katuwang na obispo ng Jaro. Siya ay opisyal na itinalaga bilang Arsobispo ng Maynila noong 19 Marso 1974. Itinaas siya bilang kardinal noong 24 mayo 1976. Naging pangulo rin siya ng Catholic Bishop's Conference of the Philippines.(CBCP) nang dalawang beses. Naging instrumento siya sa pananawagan ng Aklasang Bayan sa EDSA na nagpabagsak sa diktatura ni Pang. Ferdinand Marcos. Namatay siya noong 21 Hunyo 2005, sa edad na 75.

Gaudencio B. Rosales (2003–kasalukuyan)

Si Gaudencio B. Rosales ay nagmula sa Lungsod Batangas. Siya ay naging obispo ng Diyosesis ng Malaybalay, Bukidnon. Kinatawan niya ang Malaybalay sa ginanap na Earth Summit 1992 sa Rio de Janeiro. Naging Arsobispo ng Lipa at itinatag niya ang Pondong Batangan at inorganisa ang Lipa Ardiocesan General Pastoral Assembly at ang Manila Interdiocesan General Pastoral Assembly noong 2004. Siya ang tagapangulo ng Komisyon ng Episkopal ng Catholic Bishop's Conference of the Philippines (CBCP) at ang kumatawan dito sa World Synods of Bishops nang tatlong beses.

Panlabas na Kawing

Sanggunian