Arkitektura

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang arkitektura ay ang sining at agham ng pagdibuho ng mga gusali. Sa isang malawak na kahulugan, mula sa mataas na antas ng pagpapaplano ng bayan, dibuhong urban, at arkitekturang tanawin hanggang sa mababang antas ng pagdibuho ng kasangkapan o produkto at arkitekturang Destinasyon ang kabilang sa sakop ng pagdibuho ng kabuuang gawang kapaligiran.

Mga panlabas na kawing

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Arkitektura. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.