Araw ng mga Ina

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
File:Araw ng mga ina1.jpg
Wala nang hihigit pa sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, Inay...

Ang Araw ng mga Ina ay ang araw na sadyang inilaan upang dakilain ang mga ina na gumanap nang napakahalagang papel sa paghuhubog ng karakter ng kanilang mga anak. Ipinagdiriwang ang espesyal na araw na ito upang bigyan ng parangal ang lahat ng mga ina sa buong mundo. Ipinahihiwatig din ng selebrasyon ang pasasalamat sa lahat nang kanilang paghihirap at pagsasakripisyo upang mapalaki nang maayos ang kanilang mga supling. Ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Amerika, Australia, Canada, at India ay ipinagdiriwang ang araw ng mga ina tuwing ikalawang Linggo ng buwan ng Mayo.

Mayroong ibat ibang katawagan para sa isang Ina. Ginagamit ang salitang Nanay, Nanang, o Inang. Sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas, gumawa ng bagong katawagan para sa kanila gaya ng Mama, Mommy, Ma, Mom, Mamu, at Mamay. Upang mas maging tunog moderno, Mother ang itinatawag ng iba sa kanilang mga ina o kaya ay Mudermula sa salitang german na Mutter. Ngunit anuman sa mga salitang ito ang itambal sa kanilang mga pangalan ay hindi maaaring matawaran ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina at ang kadakilaan ng kanyang mapagmahal na puso.

Kasaysayan ng Araw ng mga Ina

File:Araw ng mga Ina.png
Paggunita sa ating mga dakilang Ina.

Ang kauna-unahang selebrasyon ng Araw ng mga Ina ay masasalamin pabalik sa taunang selebrasyon ng mga Griyego sa panahon ng tagsibol na nakalaan para sa mga inang Diyosa. Ang naturang okasyon ay ginamit ng mga Griyego upang bigyang-parangal si Rhea, ang asawang babae ni Cronus at ina ng mga Diyosa sa mitolohiya ng Griyego.

Ang mga sinaunang Romano ay nagdiriwang din ng kasiyahan tuwing pagsibol na tinatawag na Hilaria na inihahandog para kay Cybele, isang Inang Diyosa. Kinikilalang ang seremonyang isinasagawa upang bigyang parangal si Cybele ay nagsimula noong 250 daang taon bago pa ipanganak si Kristo. Ang selebrasyon ay isinasagawa tuwing ika-15 ng Marso sa pamamagitan ng paghahandog sa templo ni Cybele. Umaabot ito sa loob ng tatlong araw na nabibihisan ng mga parada, palaro at sayawan kung saan ang lahat nang kasali ay nangakasuot ng maskara.Ang naturang selebrasyon ay ipinapalagay na masama kung kaya't ang mga kampon ni Cybele ay ipinatapon palabas ng Roma.

Ang mga unang kristiyano ay ipinagdiriwang ang Araw ng mga Ina tuwing ikaapat na Linggo bilang pagpupugay sa Birheng Maria, ang ina ni Hesus. Sa bansang Inglatera, mas hinabaan pa ang araw ng pagdiriwang upang magkaroon ng pagkakataong maisama ang lahat ng mga ina. Ito ang tinatawag na Mothering Sunday.

Ibang Uri ng Selebrasyon

Ang kasaysayan ng pagdiriwang ng Araw ng mga Ina ay nagsimula pa noong 1600's sa Inglatera. Isang selebrasyon na tinatawag na Mothering Sunday ang ipinagdiriwang bawat taon tuwing ikaapat na Linggo ng Semana Santa (40 araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay)upang bigyan ng pagpupugay ang mga ina.Matapos ang pagdarasal sa simbahan upang dakilain ang Birheng Maria, ang mga bata ay nagdadala ng mga regalo at bulaklak upang bigyan ng papuri ang kanilang mga minamahal na ina.

Sa naturang okasyon, ang mga utusan, mga bagong trabahador at mga empleyado na malayo ang tinitirhan sa kanilang mga tahanan ay hinihimok ng kanilang mga pinaglilingkuran upang bisitahin ng mga ito ang kanilang mga ina. Ayon sa tradisyon, ang mga bata ay nagdadala ng mga regalo at espesyal na fruit cake o fruit- filled pastry na tinatawag na simnel.

Ang selebrasyon ng Mothering Sunday ay halos nabura na noong 19th century. Gayon pa man ay nanauli ang pagdiriwang makalipas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ng ang mga amerikanong servicemenay dinalang muli ang tradisyon at ang mga negosyante ay ginamit ang naturang selebrasyon upang makapagbenta ng kani-kanilang mga produkto.

Paraan ng Selebrasyon

Ipinagdiriwang ang araw ng mga ina na may kasiyahan at pananabik sa mahigit 46 na bansa sa buong mundo. Ngunit kahit sa anong paraan at panahon pa ito ginugunita, ang damdaming nakapaloob sa pagdiriwang na ito ang higit na mahalaga.

Sa maraming bansa, isang espesyal na panalangin ang isinasagawa sa mga simbahan na iniaalay para sa mga ina. Ngunit ang karaniwan nang paraan upang ipagdiwang ang espesyal na araw na ito ay ang surpresahin si Nanay sa pamamagitan ng paghahanda ng kanyang almusal o ang sinasabing breakfast in bed. Kalimitan nang kasama sa kakaiba niyang almusal ang bungkos ng sariwang bulaklak at ang ginawang card ng mga bata para sa mahal nilang ina.

HIndi nawawala ang cake o ice cream na kalimitan nang inihahanda sa hapag kainan. Naroon din ang pagbibigay ng regalo kay Nanay, kahit na maliliit na bagay lamang na makapagdudulot nang kasiyahan sa kanyang puso. Ang buong pamilya ay nagkakaroon din ng isang masayang pagsasalu-salo sa isang masagananang hapunan na sadyang inihanda para sa pinakadakilang babae na nilalang ng Maykapal. Ang matutunog na halakhak, maiinit na yakap at matatamis na halik at ang sentro ng atensyon ay ang nag-iisang bida sa araw na iyon- walang iba kundi si Nanay.

Sanggunian

Araw ng mga Ina