Anito

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang anito ay isang diyos na pinapaniwalaan ng mga sinaunang Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Maari din itong tumukoy sa mga diwata, espiritu at mga diyos na pinaghuhugutan ng ulan, proteksiyon at patnubay. Nagpupugay ang mga tao sa mga anito sa pagbibigay ng alay katulad ng mga ani, mga hayop at iba pa. Dinadasalan din nila ito para magkaroon ng himala katulad ng pag-ulan sa kalagitnaan ng tag-tuyot at proteksiyon sa gitna ng laban ng mga tribo.