Ang Malulos

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Malulos: Sa Mga Dahon ng Kasaysayan ay aklat ng mga ulat ni Don Antonio Bauutista na isinaayos at isinaaklat ni Jose P. Santos at pinamatnugutan nina Jaime Salvador Corpuz at Erlinda Dungo Lalic. Ito ay inilimbag ng Center for Bulacan Studies, Bulacan State University noong 2000.

Tungkol sa aklat

Ang aklat na ANG MALULOS SA MGA DAHON NG KASAYSAYAN na unang inilimbag noong 1934 ay kasasalaminan ng dakilang kasaysayan ng Malolos mula noong unang panahon hanggang sa panahon ng Mankomunidad. Maipagkakapuring uusalin na kinilala ito bilang TAHANAN NG UUNANG REPUBLIKA SA ASYA AT SA APRIKA. Sa kabuuan, ang Malolos ay maituturing na isang pananda sa mga pahina ng kasaysayan ng mundo na permanenteng nakatuldok sa globo ng mundo na hindi kayang maparam ng panahon.

Sanggunian

Bautista, Antonio & Santos, Jose P. Ang Malulos. Bulacan: Center for Bulacan Studies, Bulacan State University, 2000.

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.

Sampagitang Walang Bango Samapgitang Walang Bango