Agham pangkalusugan

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang agham pangkalusugan ay isang displina ng nilapat na agham (applied science) na nagbibigay kaalaman ukol sa kalusugan ng tao at hayop. Mayroon dalawang bahagi ang agham pangkalusugan: ang pag-aaral, pananaliksik, at kaalaman sa kalusugan at paglapat ng kaalamang iyon upang mapabuti ang kalusugan, malunasan ang mga sakit, at maunawaan kung paano mag-function ang mga tao at hayop. Binubuo ang pananaliksik sa mga likas na agham ng biyolohiya, kimika, at pisika at mga agham panlipunan din (halimbawa sosyolohiyang medical).