Adres

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang address o adres o tinitirhan o tirahan o tinitirahan o direksiyon ay isang kodigo at konsepto na pinapahayag ang lokasyon ng isang tahanan, gusaling pangkalakal at iba pa na gusali sa ibabaw ng daigdig.

Mga gamit

May mga ilang gamit ang mga adres:

  1. Pagbibigay ng isang daan upang mahanap ang isang gusali, lalo na isang lungsod na maraming mga gusali at mga kalsada,
  2. Pagtukoy sa mga gusali bilang ang huling mga punto ng sistemang koreo,
  3. Isang kagamitang panlipunan: may epekto ang isang adres ng isang indibiduwal sa kanyang katayuan sa lipunan,
  4. Bilang mga datos sa pagkolekta sa estadistika, lalo na sa pagkuha ng sensus o sa industriya ng pagseseguro.

Mga talasanggunian

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Adres. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.