Zoolohiya

From Wikfilipino
Revision as of 03:50, 11 March 2021 by Ivibar (talk | contribs) (Created page with "Ang '''zoolohiya''' o '''dalubhayupan''' ay isang sangay ng biyolohiya na nakatuon sa pag-aaral sa animal kingdom, kabílang ang estruktura, embriyolohiya, ebolusyon, pag-uuri...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang zoolohiya o dalubhayupan ay isang sangay ng biyolohiya na nakatuon sa pag-aaral sa animal kingdom, kabílang ang estruktura, embriyolohiya, ebolusyon, pag-uuri, kasanayan, at distribusyon ng lahat ng hayop, buháy man o ekstinto, at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa kanilang mga ekosistem.