Wikfilipino:Privacy policy

From Wikfilipino
Revision as of 02:31, 30 December 2020 by Gmallorca (talk | contribs) (Created page with "Disclaimer: Ang sumusunod ay buod lamang ng Privacy Policy at hindi isang legal na dokumento. Ito ay magsilbing gabay lamang upang mas maunawaan ang Privacy Policy. Sapagkat i...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Disclaimer: Ang sumusunod ay buod lamang ng Privacy Policy at hindi isang legal na dokumento. Ito ay magsilbing gabay lamang upang mas maunawaan ang Privacy Policy. Sapagkat ikaw ay may kalayaang makibahagi sa pagpapalaganap at pagpapalawak ng kaalaman, may karapatan kang hindi isiwalat ang iyong personal na pagkakakilanlan. Ikaw ay maaaring:

 • Magbasa at gumamit ng WikiFilipino bilang gabay nang hindi gumagawa ng account; at
 • Makipag-usap o magpadala ng mensahe sa WikiFilipino team.

Sapagkat nais naming malaman kung paano mas makabubuti ang paggamit ng WikiFilipino, kumukuha kami ng ilang impormasyon kung ikaw ay:

 • Gagamit ng WikiFilipino; at
 • Magpapadala ng email, makikilahok sa sarbey, o magbibigay ng feedback.

Tinitiyak namin sa mga mambabasa na kami ay:

 • Gagamit ng mga makatwirang hakbang at pamamaraan upang mapanatiling ligtas at pribado ang inyong impormasyon;
 • Hindi kailanman ipamimigay o ipamamahagi ang inyong impormasyon sa ikatlong partido sa layon ng marketing o komersiyo;
 • Magbabahagi lamang ng inyong impormasyon sa limitadong kapasidad at pangyayari, tulad ng pagpapahusay ng WikiFilipino, upang maprotektahan ang inyong impormasyon at karapatan; at
 • Magsisikap na mapanatili ang inyong datos sa pinakamaikling panahon tulad ng pagpapanatili, pagpapaunawa, at pagpapabuti ng WikiFilipino, at sa aming obligasyon sa ilalim ng batas.

Mangyaring tandaan na:

 • Ang WikiFilipino, na binubuo ng mga boluntaryong manunulat at editor, ay isang self-policing body. Ang mga napili lamang na maging tagapangasiwa nito ang siyang may limitadong akses sa mga hindi pampublikong impormasyon tungkol sa mga bagong kontribusyon nang sa gayon ay maprotektahan ang WikiFilipino at maipatupad ang mga polisiya.
 • Paminsan-minsan ay naglalabas kami ng mga pampublikong impormasyon at naisasama sa mga hindi personal na impormasyon sa madlâ sa pamamagitan ng mga data dump at data set upang makatulong sa edukasyon at pananaliksik.
 • Maaaring hindi mo gamitin ang WikiFilipino kung hindi ka sang-ayon sa Privacy Policy na ito.