Utilitarismo

From Wikfilipino
Revision as of 06:52, 25 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs) (Created page with "Ang '''utilitarianism''' o '''utilitarismo''' (mula sa Espanyol) ay isang etikal na teorya sa etikang normatibo na nagsasaad na ang isang tamang aksiyon ay ang isa n...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang utilitarianism o utilitarismo (mula sa Espanyol) ay isang etikal na teorya sa etikang normatibo na nagsasaad na ang isang tamang aksiyon ay ang isa na nagpapalaki ng utilidad na karaniwang inilalarawan na nagpapalaki ng kasiyahan at nagpapaliit ng pagdurusa. Ito ay isang uri ng konsekwensiyalismo na ang isang aksiyon ay matutukoy na moral sa magiging resulta nito. Ang pinakainpluwensiyal na mga tagapag-ambag nito sina Jeremy Bentham at John Stuart Mill.