Template:TampoknaVideo

From Wikfilipino
Revision as of 03:52, 9 March 2022 by Vvargas (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Tunghayan sa maikling video na ito na handog ng Vibal Foundation ang tungkol sa makasaysayang hangarin ng Portuges na si Ferdinand Magellan—ang unang sirkumnagegasyon sa mundo na sinimulan niya noong 1519. Naging layunin ni Magellan na hanapin ang pakanlurang ruta papunta sa Muluku o Spice Islands para sa Espanya. Gayunman, noong 1521 ay napadpad ang kaniyang grupo sa Pilipinas. Ang pagdating niya sa kapuluan ay hudyat ng malaking pagbabago sa Pilipinas at sa Espanya.