Template:Tampok na Video

From Wikfilipino
Revision as of 16:31, 31 January 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Pambansang Buwan ng mga Sining

Ang Pambansang Buwan ng mga Sining ay taunang pagdiriwang sa Pilipinas na idinaraos tuwing Pebrero. “Sining ng Pag-asa” ang tema ng pagdiriwang sa taóng ito bilang pagkilala sa iba’t ibang sining na nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipino sa gitna ng pandemya, kalamidad, at iba pang isyung panlipunan.