Template:Tampok na Video

From Wikfilipino
Revision as of 16:53, 30 September 2021 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
MassKara Festival

Ang MassKara Festival ay ipinagdiriwang sa Lungsod Bacolod, Negros Occidental tuwing Oktubre. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamakukulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Parada ng mga taong nakasuot ng makukulay na kasuotan at ng nakangiting maskara ang pangunahing atraksiyon tuwing ipinagdiriwang ito. Nagmula ang terminong MassKara sa mga salitang mass (malaking bilang) at kara (mukha). Samakatwid, ang MassKara ay nangangahulugang “maraming nakangiting mukha.” Ito rin ang dahilan kung bakit binansagan ang Lungsod Bacolod bilang “City of Smiles.” Gayunman, masalimuot ang kuwento ng pagsisimula ng piyesta dahil sa dalawang krisis na kinaharap ng lungsod noong 1980.