Template:Tampok na Video

From Wikfilipino
Revision as of 01:10, 3 October 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
MassKara Festival

Ang MassKara Festival ay ipinagdiriwang sa Lungsod Bacolod, Negros Occidental tuwing Oktubre. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamakukulay na pagdiriwang sa Pilipinas. Parada ng mga taong nakasuot ng makukulay na kasuotan at ng malalaki at nakangiting maskara ang pangunahing atraksiyon dito.