Template:Tampok na Video

From Wikfilipino
Revision as of 00:47, 1 September 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Paskong Pilipino

Simula na ng “Ber months!” Ito rin ang simula ng itinuturing na pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo—ang Paskong Pilipino. Idinaraos ng mga Pilipino ang Kapaskuhan nang buong kasaganaan at punô ng mayayamang tradisyon at kaugalian.