Template:Tampok na Video

From Wikfilipino
Revision as of 16:45, 31 March 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Pambansang Buwan ng Panitikan

Ang Pambansang Buwan ng Panitikan ay ipinagdiriwang sa Pilipinas tuwing Abril. “Muling Pagtuklas sa Karunungang-Bayan” ang tema ng pagdiriwang sa taóng ito na layuning pasiglahin ang interes ng mga Pilipino ukol sa pag-aaral, muling pagtuklas, at pangangalaga sa mga kuwento at karunungang-bayan.