Difference between revisions of "Template:Tampok na Video"

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<div style="margin:5px; margin-left:0em; margin-top: 0em; font-size:12pt; padding:5px; text-align: center;">'''[[Katipunan]]'''</div>
+
<div style="margin:5px; margin-left:0em; margin-top: 0em; font-size:12pt; padding:5px; text-align: center;">'''[[Manuel L. Quezon]]'''</div>
  
 
<hr style="margin-bottom: 13px;">
 
<hr style="margin-bottom: 13px;">
  
 
<div class="videoWrapper">
 
<div class="videoWrapper">
<youtube width="560" height="349">=chPituLd4nk</youtube>
+
<youtube width="560" height="349">=cz54rGo5oeU</youtube>
 
</div>  
 
</div>  
  
 
<!--<div style="margin:5px; margin-left:0.5em; margin-bottom: -1.2em; font-size:9pt; padding:5px;"> -->
 
<!--<div style="margin:5px; margin-left:0.5em; margin-bottom: -1.2em; font-size:9pt; padding:5px;"> -->
  
Ang '''Katipunan''' ay ang pinaikling pangalan ng samahang '''Kataas-taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan'''. Ito ay isang lihim na kapisanan ng mga Tagalog na pinag-iisa ng mga makabayang mithiin. Itinatag ito nina Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Jose Dizon, at iba pang kasama, na kasapi rin ng La Liga Filipina. Ang lihim na pagtitipon ay ginanap sa isang bahay sa Kalye Azcarraga (ngayo’y C.M. Recto), Maynila, noong 7 Hulyo 1892.  
+
Si '''Manuel Luis Quezon y Molina''' (19 Agosto 1878–1 Agosto 1944) ay ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at unang pangulo ng Pamahalaang Komonwelt na nagsilbi mula 1935 hanggang sa kaniyang kamatayan
 +
noong 1944. Siya ang kinilala bilang ikalawang pangulo ng [[Pilipinas]], kasunod ni [[Emilio Aguinaldo]] (na ang administrasyon ay hindi kinilala ng ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang pangulo sa mga kapisanang internasyonal).
  
Nahahati sa tatlo ang adhikain ng Katipunan: politikal, moral, at sibiko. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng
+
Kilala si Quezon sa kaniyang pagsusulong sa kalayaan ng
samahan ay ang makamtan ng Pilipinas ang ganap na kalayaan sa kamay ng mga mananakop na Espanyol sa
+
Pilipinas mula sa mga Amerikano.
pamamagitan ng panghihimagsik. Iniatang din nila sa kanilang mga balikat ang pagtulong sa mahihirap at inaapi
+
Kilala rin siya bilang “Ama ng
at turuan sila ukol sa kabutihang-asal, pagpapanatili ng wastong kalinisan at kalusugan, at moralidad.
+
Wikang Pambansa” matapos
 +
niyang ideklara ang pagkakaroon
 +
ng isang pambansang wika ng
 +
Pilipinas noong 30 Disyembre
 +
1937. Si Quezon ang unang senate
 +
president na naging pangulo ng
 +
Pilipinas, ang unang pangulo na
 +
nahalal sa isang pambansang halalan, at ang unang pangulong
 +
muling nahalal sa puwesto.
 +
Ipinangalan sa kaniya ang
 +
Lungsod Quezon sa Kalakhang
 +
Maynila at ang Lalawigan ng
 +
Quezon.

Revision as of 17:41, 31 July 2021

Manuel L. Quezon


Si Manuel Luis Quezon y Molina (19 Agosto 1878–1 Agosto 1944) ay ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at unang pangulo ng Pamahalaang Komonwelt na nagsilbi mula 1935 hanggang sa kaniyang kamatayan noong 1944. Siya ang kinilala bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas, kasunod ni Emilio Aguinaldo (na ang administrasyon ay hindi kinilala ng ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinilala bilang unang pangulo sa mga kapisanang internasyonal).

Kilala si Quezon sa kaniyang pagsusulong sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. Kilala rin siya bilang “Ama ng Wikang Pambansa” matapos niyang ideklara ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ng Pilipinas noong 30 Disyembre 1937. Si Quezon ang unang senate president na naging pangulo ng Pilipinas, ang unang pangulo na nahalal sa isang pambansang halalan, at ang unang pangulong muling nahalal sa puwesto. Ipinangalan sa kaniya ang Lungsod Quezon sa Kalakhang Maynila at ang Lalawigan ng Quezon.