Template:Taas-Noo Pilipino

From Wikfilipino
Revision as of 16:26, 28 February 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Gabriela Silang

Si Gabriela Silang, tinaguriang “Joan of Arc ng Ilocos,” ay kinikilala bilang unang babaeng Pilipino na namuno para labanan ang mga mapang-abusong Espanyol noong panahon ng kolonyalisasyon. Noong 1757, nakilala at pinakasalan ni Gabriela si Diego Silang. Magkasama ang dalawa sa mga gawain patungkol sa himagsikan. Sa kasamaang-palad, isa sa mga kaibigan ni Diego ang nagtaksil sa kaniya at siya ay pinaslang. Dahil dito, lalo pang isinulong ni Gabriela ang pakikipaglaban sa mga Espanyol.