Template:Taas-Noo Pilipino

From Wikfilipino
Revision as of 17:39, 31 December 2020 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Basilio

Sa pamilyang Pilipino, ang panganay na anak o ang pinakamatanda sa magkakapatid ay may mas mabigat na tungkulin kumpara sa mga nakababata. Malimit na nakaatang sa mga balikat ng panganay ang ilan sa mahahalagang tungkulin ng mga magulang sa pamilya, lalo na kung ang mga ito ay may mga kakulangan dulot ng masamang kapalaran. Sa Noli Me Tangere, ang mga tungkulin ng isang panganay ay maaaring masalamin sa katauhan ni Basilio. Si Basilio ang nakatatandang kapatid ni Crispin at panganay na anak nina Sisa at Pedro.