Template:Taas-Noo Pilipino

From Wikfilipino
Revision as of 16:46, 30 June 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Deodato Arellano

Si Deodato Arellano ay isang rebolusyonaryong Pilipino at isa sa mga nagtatag ng Katipunan. Ipinanganak si Arellano noong 26 Hulyo 1844 sa Bulacan kina Juan at Mamerta de la Cruz. Pinalitan ng pamilya ang kanilang apelyido at ginawang Arellano matapos ipag-utos ng pamahalaan ang pagpapalit ng apelyido. Siya ay ikinasal kay Hilaria del Pilar, kapatid ni Marcelo H. del Pilar.