Difference between revisions of "Template:Taas-Noo Pilipino"

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<div style="font: 11pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:0px solid #AAAAAA;"><center>'''[[Marcela Agoncillo]]'''</center></div>
+
<div style="font: 11pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:0px solid #AAAAAA;"><center>'''[[Deodato Arellano]]'''</center></div>
  
 
<div style="margin:5px; margin-left:0.5em; margin-bottom: 0.8em; font-size:9pt; padding:5px; text-align: left;">
 
<div style="margin:5px; margin-left:0.5em; margin-bottom: 0.8em; font-size:9pt; padding:5px; text-align: left;">
  
 
----  
 
----  
Si '''Marcela Mariño Agoncillo''' (24 Hunyo 1860—30 Mayo 1946) ang
+
Si '''Deodato Arellano''' ay isang rebolusyonaryong
nanguna sa paghabi ng una at
+
Pilipino at isa sa mga nagtatag ng [[Katipunan]].
opisyal na watawat ng [[Pilipinas]], na
+
Ipinanganak si Arellano noong 26 Hulyo 1844 sa
ginawa sa Hong Kong sa tulong ni
+
Bulacan kina Juan at Mamerta de la Cruz. Pinalitan
Delfina Herbosa de Natividad,
+
ng pamilya ang kanilang apelyido at ginawang
pamangkin ni [[Jose Rizal]]. Si
+
Arellano matapos ipag-utos ng pamahalaan ang
Agoncillo ay kinikilalang “Ina ng
+
pagpapalit ng apelyido. Siya ay ikinasal kay Hilaria
Watawat ng Pilipinas.” Sa edad na
+
del Pilar, kapatid ni [[Marcelo H. del Pilar]].
30 ay ikinasal siya kay [[Felipe Agoncillo]], abogado at kumatawan
 
sa Pilipinas sa Kasunduang Paris
 
noong 1898.
 
  
  
 
</div><!--<div style="float: right; margin-top: -1.3em; font-size:10pt; margin-right: 15px;">'''[[Category:Taas-Noo Pilipino|Artsibo]]'''</div>-->
 
</div><!--<div style="float: right; margin-top: -1.3em; font-size:10pt; margin-right: 15px;">'''[[Category:Taas-Noo Pilipino|Artsibo]]'''</div>-->

Revision as of 16:46, 30 June 2022

Deodato Arellano

Si Deodato Arellano ay isang rebolusyonaryong Pilipino at isa sa mga nagtatag ng Katipunan. Ipinanganak si Arellano noong 26 Hulyo 1844 sa Bulacan kina Juan at Mamerta de la Cruz. Pinalitan ng pamilya ang kanilang apelyido at ginawang Arellano matapos ipag-utos ng pamahalaan ang pagpapalit ng apelyido. Siya ay ikinasal kay Hilaria del Pilar, kapatid ni Marcelo H. del Pilar.