Template:Halalan2022 intro

From Wikfilipino
Revision as of 05:33, 8 March 2022 by Vvargas (talk | contribs) (Created page with "Parang kahapon lamang, noong 2019, nang pumila at nakipagsiksikan tayo para bumoto— isang makabuluhang pagkilos na nagpapakita kung paano natin isinasabuhay ang ating karapa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Parang kahapon lamang, noong 2019, nang pumila at nakipagsiksikan tayo para bumoto— isang makabuluhang pagkilos na nagpapakita kung paano natin isinasabuhay ang ating karapatan, maging ang demokrasya. At marami na ang nangyari mula noon.

Kung ipinagbubunyi natin ang mga pagbabago na sa tingin natin ay may magagandang kinahinatnan o kaya ay nadismaya sa mga taong ating naihalal, tandaan na ang lahat ng ito ay bahagi na ng nakalipas. Ang dapat abangan at paghandaan ay kung ano ang magaganap sa 9 Mayo 2022 na tiyak na may malaking epekto sa kinabukasan ng ating bayan at ng ating mga anak. Ang pagboto, gayundin ang konsekuwensiya na kadikit nito, ay nasa kamay ng bawat isa.

Dahil dito, kami sa WikiFilipino ay may handog na espesyal na portal, ang HALALAN 2022. Hangad namin na makatulong ito sa pagbibigay ng tamang impormasyon hinggil sa nalalapit na halalan at makatulong sa mga mambabasa sa pagdedesisyon sa pagpili ng mga pinuno ng bansa. Gayunman, nais naming bigyang-diin na ang portal na ito ay hindi nilikha para sa diskurso o para sa mga panatiko. Hindi rin ito lunsaran ng propaganda. Wala rin kung sinomang politiko ang nasa likod nito. Ang mga nilalaman ng portal na ito—na karaniwang lathalain, bibliyograpiya, estandistika, datos, at pigura—ay maingat na sinaliksik at isinulat ng editorial team at mga kontributor gamit ang mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Bagama’t hindi tiyak na posibleng hindi balanse ang saklaw ng mga nilalaman nito dahil sa mga nakalap na impormasyon, sinubukan namin na mailatag sa mga mambabasa ang mga impormasyon ayon sa bawat kahalagahan nito.

May kalayaan ang lahat na magbasa ng mga artikulo sa WikiFilipino. Paalala, protektahan ang iyong sarili sa mga maling impormasyon at pekeng balita.