Template:Flora at Fauna

From Wikfilipino
Revision as of 00:49, 18 March 2021 by Gmallorca (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Ph flora-fauna.svg

MGA HALAMAN
Mga Halamang Nonvascular (Bryophytes)

• Lumot o Moss (Division Bryophyta)
• Liverworts (Division Marchantiophyta)
• Hornworts (Division Anthocerotophyta)

Mga Halamang Vascular (Tracheophytes)
• Mga Halamang Walang Buto (Nonseed plants) - Division Lycophyta
- Pakô o Fern
- Class Polypodiopsida
- Class Psilotopsida
- Class Equisetopsida
- Class Marattiopsida
• Mga Halamang May Buto (Seed plants)
- Gymnosperms (Cone-bearing plants)
- Angiosperms (Flowering plants)
- Class Liliopsida (Monocotyledons)
- Class Magnoliopsida (Dicotyledons)

MGA HAYOP
Mga Hayop na Walang Buto o Invertebrates

• Mga uod na may mga bahagi o segmented worms (Annelida)
• Espongha o Sponge (Porifera)
• Comb jelly (Ctenophora)
• Hydra, dikya, sea anemones,
at koral (Cnidaria)
• Starfish, sea urchin, sea cucumber (Echinodermata)
• Flatworm (Platyhelminthes)
• Mga pugita, pusit, nautilus, at cuttlefish (Cephalopoda)
• Mga susô, kabibe, at chiton (Mollusca)
• Round worm at thread worm (Nematoda)
Arthropoda
- Chelicerata (horseshoe crab, gagamba, alakdan)
- Crustacean (Barnacle, Alimango, Lobster, Hipon), Mga insekto)
- Labiatae (alupihan at milipid)

Mga Hayop na May Buto o Vertebrates (Chordata)
* Ampibyan (Amphibian)
• Reptil (Reptile)
• Ibon (Bird)
• Mamalya (Mammal)
• Isda (Fish)

Fungi
Chytridiomycota (Chytrids)
Zygomycota (Conjugated Fungi)
Ascomycota (Sac Fungi)
Basidiomycota (Club fungi)
Deuteromycota (Imperfect Fungi)

Mikrobyo
BakteryaProtista