Template:Bagong Pangyayari

From Wikfilipino
Revision as of 01:14, 3 October 2022 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Padre Florentino

Si Padre Florentino ay isa sa mahahalagang tauhan ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Siya ay isang anak-mayamang klerigo na napilitang magpari dahil sa pamimilit ng kaniyang ina at dahil na rin sa pagmamahal niya rito. Siya ay naging pari sa gulang na 25 ngunit nang maganap ang pagbitay sa tatlong pari (Gomburza) noong 1872, agad siyang nagretiro.