Sugnay

From Wikfilipino
Revision as of 06:42, 19 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs) (Created page with "Ang '''sugnay''' o '''hugnay''' ay ang kalipunan ng mga salitang may simuno at panaguri na maaaring may buong diwa (makapag-iisa) o di-buong diwa (di makapag-iisa)...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang sugnay o hugnay ay ang kalipunan ng mga salitang may simuno at panaguri na maaaring may buong diwa (makapag-iisa) o di-buong diwa (di makapag-iisa). Ito ay tinatawag na clause sa wikang Ingles. Kabilang sa mga uri ng sugnay ang mga sumusunod:

  • punong sugnay
  • malayang sugnay
  • pantulong na sugnay