Search results

Jump to navigation Jump to search
  • ...ama sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng isang bulkan. Matatagpuan ito sa lalim ng 1,255 metro (4,117 talampakan) at mayroong isang tuktok na patag n ...g lumot]], na bumubuo ng isang [[karang]] o tulad-ng-istrukturang tulad ng mga [[bahura]] .
    44 KB (6,314 words) - 10:50, 28 March 2021