Ruy López de Villalobos

From Wikfilipino
Revision as of 13:12, 9 April 2021 by Rclacuata (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Si Ruy López de Villalobos (isinilang 1500 - namatay 1544) ay isang eksplorador na nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas o "Filipinas" (Ang Kapuluan ng Pilipinas[1]) para sa arkipelago ng sinaunang Pilipinas noong 1564. Naglayag siya sa Pasipiko mula Mehiko (Bagong Espanya) para magtatag ng bagong kolonya para sa Espanya sa Silangang Indies, na malapit sa Linya ng Demarkasyon (o paghahati) ng Portugal noong 1543.

Ekspedisyong Villalobos

Ang 'Ekspedisyon ni Villalobos' ay isang paglalakbay na pinamumunuan Ruy López de Villalobos. Umalis sila noong ika 1- Nobyembre taong 1542 sa Barra de Navidad Jalisco, Mehiko kasama ang 377 hanggang 400 na kalalakihan. Ito ay mayroong anim na barko. Ito ay nagngangalang Santiago, San Jorge, San Cristobal, San Martin at San Juan. Ang layunin nito ay marating ang Islas del Poniente (Pilipinas). Si Villalobos ay namatay noong 04 Abril 1544.

Sanggunian

  1. Karnow, Stanley (1989). "Ruy Lopez de Villalobos". "In Our Image, America's Empire in the Philippines", Random House, Inc., New York, ISBN 0345328167.

==Pagkilala==

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Ruy López de Villalobos. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.