Rolling the R's

From Wikfilipino
Revision as of 08:09, 30 March 2021 by Rclacuata (talk | contribs) (Created page with "Ang '''Rolling the R's''' ay isang nobelang akda ng manunulat na si R. Zamora Linmark at nailimbag noong 1997. Paksa ng nobela ang buhay ng mga Filipinong tinedyer sa Hawa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Rolling the R's ay isang nobelang akda ng manunulat na si R. Zamora Linmark at nailimbag noong 1997. Paksa ng nobela ang buhay ng mga Filipinong tinedyer sa Hawaii noong dekada 1970.