Portal: Quincentenario

From Wikfilipino
Revision as of 07:44, 1 March 2021 by Vvargas (talk | contribs) (Created page with "{{QuicentenarioNavbar}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Quincentenario: Quincentennial Commemoration in the Philippines 1521-2021
Paggunita sa ika-500 Anibersaryo ng Tagumpay ng Mactan at ng Pilipinas sa Unang Sirkumnabegasyon ng Mundo (1521–2021)