Portal:Halalan2022/Listahan ng Paksa

From Wikfilipino
Revision as of 08:45, 8 March 2022 by Vvargas (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
WikiPilipinas.png Maaaring tumulong sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng listahang nasa baba. Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com..

Alisin na lamang ang mensaheng ito sa oras na mabuo ang listahan.

Halalan 2022

Ang WikiFilipino ay naglalayong bumuo ng Halalan 2022, isang espesyal na portal, na nagtatampok ng mga lathalain tungkol sa mga lingkod-bayan at mga partido politikal na nagnanais na manalo sa Halalan 2022. Layon nito na makatulong sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon hinggil sa nalalapit na halalan at makatulong sa mga mambabasa sa pagdedesisyon sa pagpili ng mga pinuno ng bansa.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiPilipinas.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.