Pisyolohiya

From Wikfilipino
Revision as of 06:18, 22 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs) (Created page with "Ang '''pisyolohiya''' (Ingles: ''physiology'') ay ang pag-aaral ng galaw at tungkulin ng bawat bahagi ng pangangatawan. Ito ay sangay ng biyolohiya (''biology''). Kadalasa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang pisyolohiya (Ingles: physiology) ay ang pag-aaral ng galaw at tungkulin ng bawat bahagi ng pangangatawan. Ito ay sangay ng biyolohiya (biology). Kadalasan itong pinag-aaralan kasabay ng anatomiya na siya namang pag-aaral hinggil sa bahagi ng pangangatawan.