Pilipino

From Wikfilipino
Revision as of 01:22, 23 December 2020 by Gmallorca (talk | contribs) (Created page with "Ang '''Pilipino''' ay maaring mangahulugan ng mga sumusunod: *isang mamamayan ng Republika ng Pilipinas; *isang taong may Mga Pilipino|mga pinagmulan sa Pi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Pilipino ay maaring mangahulugan ng mga sumusunod:

Ang Filipino ay maaring mangahulugan ng mga sumusunod: