Paniki

From Wikfilipino
Revision as of 09:48, 12 March 2021 by Vanunez (talk | contribs) (Created page with "Ang '''kulapnit''' o (Filipino: '''paniki''') ay isang lumilipad na mamalya sa order ng ''Chiroptera'' na may braso na naging pakpak. Nagpapatangay lamang sa hangin ang ibang...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang kulapnit o (Filipino: paniki) ay isang lumilipad na mamalya sa order ng Chiroptera na may braso na naging pakpak. Nagpapatangay lamang sa hangin ang ibang mga mamalya, katulad ng mga lumilipad na ardilya o mga palanger ngunit ang paniki lamang ang totoong lumilipad. Sinalin ang pangalang Chiroptera bilang Kamay na Pakpak dahil katulad ng kayarian ng bukas na pakpak nito sa pinabukas na kamay ng isang tao na natatakpan ng isang lamad.