Pangalawang Pangulo

From Wikfilipino
Revision as of 02:57, 12 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs) (Created page with "Ang '''Pangalawang Pangulo''' ay ang titulong hawak ng maraming mga sumunod sa pinuno sa mga organisasyon, kompanya, unyon, pamantasan, at mga bansa. Ang P...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Pangalawang Pangulo ay ang titulong hawak ng maraming mga sumunod sa pinuno sa mga organisasyon, kompanya, unyon, pamantasan, at mga bansa. Ang Pangalawang Pangulo ang pumapalit sa mga pagkakataong wala ang Pangulo.