Difference between revisions of "Pórtal: Nostalhiya"

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
m (Gmallorca moved page Portal: Nostalhiya to Pórtal: Nostalhiya)
Line 15: Line 15:
 
<div style="clear:both;"></div>
 
<div style="clear:both;"></div>
  
'''Listahan ng Paksa ng Nostalhiya Filipina'''<br>
+
'''Listahan ng Paksa ng Nostalhiya Filipina:'''<br>
  
 
'''Mga Personalidad ng Nakaraan'''<br>
 
'''Mga Personalidad ng Nakaraan'''<br>
Nung Sila ay Bata Pa • Mga Mang-aawit ng Nakaraan • Mga Bandang Pinoy ng Nakaraan • 10 Nangungunang
+
[[Nung Sila ay Bata Pa]] [[Mga Mang-aawit ng Nakaraan]] [[Mga Bandang Pinoy ng Nakaraan]] [[10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '50]] [[10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '60]] [[10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '70]] [[10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '80]] [[10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '90]]<br>
Matinee Idols noong Dekada ’50 • 10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada ’60 • 10 Nangungunang
 
Matinee Idols noong Dekada ’70 • 10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada ’80 • 10 Nangungunang
 
Matinee Idols noong Dekada ‘90<br>
 
  
'''Lumang Maynila'''<br>
+
'''Lumang Maynila'''<br>[[Mga Lumang Pangalan ng mga Kalye]] [[Mga Lumang Sinehan at Teatro sa Maynila]] [[Mga Lumang Tindahan at Bazaar sa Maynila]] [[Mga Lumang Kainan sa Maynila]] [[Mga Lumang Hotel sa Maynila]] [[10 Nangungunang Bazaars na Wala na Ngayon]]<br>
Mga Lumang Pangalan ng mga Kalye • Mga Lumang Sinehan at Teatro • Mga Tandahan at Bazaar • Mga
 
Kainan • Mga Hotels/Motels • 10 Nangungunang Bazaars na Wala na Ngayon<br>
 
  
'''Pelikulang Pilipino'''<br>
+
'''Pelikulang Pilipino'''<br>[[Mga Aktor at Aktres]] [[Pelikula noong Bago ang Digmaan]] [[Pelikula noong Dekada '40]] [[Pelikula noong Dekada '50]] [[Pelikula noong Dekada '60]] [[Pelikula noong Dekada '70]] [[Pelikula noong Dekada '80]] [[Mga Pilipinong Movie Studios]] [[Mga Magkatambalan sa Pelikula]]<br>
Mga Aktor/Aktres • Pelikula noong Bago ang Digmaan • Pelikula noong Dekada ’40 • Pelikula noong Dekada
 
’50 • Pelikula noong Dekada ’60 • Pelikula noong Dekada ’70
 
Pelikula noong Dekada ’80 • Mga Pilipinong Movie Studios • Mga Magkatambalan sa Pelikula<br>
 
  
'''Telebisyon at Radyo'''<br>
+
'''Telebisyon at Radyo'''<br>[[Mga Palabas sa Telebisyon ng Nakaraan]] [[Mga Palabas sa Radyo/Dula]] [[‘Di Malilimutang Ads sa Telebisyon]] [[Mga Lumang Tatak ng Telebisyon]] [[10 Nangungunang Patalastas sa Telebisyon]] [[20 Nangungunang Palabas sa Telebisyon sa Pilipinas]]<br>
Mga Palabas sa Telebisyon ng Nakaraan • Mga Palabas sa Radyo/Dula • ‘Di Malilimutang Ads sa Telebisyon •
 
Mga Lumang Tatak ng Telebisyon • 10 Nangungunang Commercials sa Telebisyon • 20 Nangungunang Palabas
 
sa Telebisyon sa Pilipinas<br>
 
  
'''Mga Pasalubong ng Nakaraan'''<br>
+
'''Mga Pasalubong ng Nakaraan'''<br>[[Mga Lokal na Tatak ng Sapatos]] [[Mga Produktong Pagkain]] [[LP Records]] [[Mga Lumang Inumin]] [[Mga Lumang
Mga Lokal na Tatak ng Sapatos • Mga Pagkain na Produkto • LP Records • Mga Lumang Inumin • Mga Lumang
+
Alak]] [[Mga Lumang Pera]] [[Istilo ng Moda]] [[Mga Nawalang Produkto ng Pampaganda]] [[Mga Lumang Gamot]] [[Mga Lumang Komiks]] [[Mga Lumang Magasin]] [[Mga Nawalang Tatak ng Sigarilyo]] [[Mga Nawalang Kendi]]<br>
Alak • Mga Lumang Pera • Istilo ng Moda • Mga Nawalang Produkto ng Pampaganda • Mga Lumang Gamot •
 
Mga Lumang Komiks • Mga Lumang Magasin • Mga Nawalang Tatak ng Sigarilyo • Mga Nawalang Kendi<br>
 
  
'''Kanta at Sayaw'''<br>
+
'''Kanta at Sayaw'''<br>[[Sayaw ng Nakaraan]] [[Mga Kantang Kundiman]] [[Mga Awit noong Dekada '50]] [[Mga Awit noong Dekada '60]] [[Mga Awit noong Dekada '70]] [[Mga Awit noong Dekada '80]]
Sayaw ng Nakaraan • Mga Kantang Kundiman • Mga Awit noong Dekada ’50 • Mga Awit noong Dekada ’60
 
Mga Awit noong Dekada ’70 • Mga Awit noong Dekada ‘80
 
  
 
[[Category: Komiks]]
 
[[Category: Komiks]]
 
[[Category: Nostalhiya Filipina]]
 
[[Category: Nostalhiya Filipina]]

Revision as of 00:37, 18 March 2021

Nostalhiya Filipina
Samahan kami sa pagbalik-tanaw sa magagandang alaala ng nakaraan
sa pamamagitan ng WikiFilipino Nostalhiya Filipina!

Makatwirang Pagpapaliwanag

edit

Maligayang pagdating sa WikiFilipino Nostalhiya Filipina! Ang portada na ito ay naglalayong maglahad ng komprehensibong impormasyon tungkol sa mga memorabilia na may kaugnay sa Pilipinas.

Itinatampok ng mga manunulat at editor ng WikiFilipino ang content outline na ito na may layong maibigay ang lahat sa abot ng aming makakaya. Ang content outline na ito ay dadaan sa masusing rebyu at proseso upang masiguro na makakamit nito ang mataas na pamantayan na sinusunod ng WikiFilipino.

Kung nais ninyong makatulong sa pagbuo nito, maaari kayong magpadala ng liham sa gmallorca@vibalgroup.com.

Listahan ng Paksa ng Nostalhiya Filipina:

Mga Personalidad ng Nakaraan
Nung Sila ay Bata PaMga Mang-aawit ng NakaraanMga Bandang Pinoy ng Nakaraan10 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '5010 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '6010 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '7010 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '8010 Nangungunang Matinee Idols noong Dekada '90

Lumang Maynila
Mga Lumang Pangalan ng mga KalyeMga Lumang Sinehan at Teatro sa MaynilaMga Lumang Tindahan at Bazaar sa MaynilaMga Lumang Kainan sa MaynilaMga Lumang Hotel sa Maynila10 Nangungunang Bazaars na Wala na Ngayon

Pelikulang Pilipino
Mga Aktor at AktresPelikula noong Bago ang DigmaanPelikula noong Dekada '40Pelikula noong Dekada '50Pelikula noong Dekada '60Pelikula noong Dekada '70Pelikula noong Dekada '80Mga Pilipinong Movie StudiosMga Magkatambalan sa Pelikula

Telebisyon at Radyo
Mga Palabas sa Telebisyon ng NakaraanMga Palabas sa Radyo/Dula‘Di Malilimutang Ads sa TelebisyonMga Lumang Tatak ng Telebisyon10 Nangungunang Patalastas sa Telebisyon20 Nangungunang Palabas sa Telebisyon sa Pilipinas

Mga Pasalubong ng Nakaraan
Mga Lokal na Tatak ng SapatosMga Produktong PagkainLP RecordsMga Lumang Inumin • [[Mga Lumang Alak]] • Mga Lumang PeraIstilo ng ModaMga Nawalang Produkto ng PampagandaMga Lumang GamotMga Lumang KomiksMga Lumang MagasinMga Nawalang Tatak ng SigarilyoMga Nawalang Kendi

Kanta at Sayaw
Sayaw ng NakaraanMga Kantang KundimanMga Awit noong Dekada '50Mga Awit noong Dekada '60Mga Awit noong Dekada '70Mga Awit noong Dekada '80