Optimismo

From Wikfilipino
Revision as of 06:22, 25 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs) (Created page with "right|250px Sa pangkalahatan, ang '''optimismo''' ay ang pagkakaroon ng '''magandang pananaw sa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Sankt Georgen am Längsee Sankt Martin Birnbaumallee 01052004 01.jpg

Sa pangkalahatan, ang optimismo ay ang pagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay. Tinatawag na optimista o optimist ang isang taong may ganitong paniniwala, sapagkat inaasam niya ang magagandang bagay na mangyayari sana. Palagian niyang inaasahan at hinahakang maganda ang kahihinatnan ng kanyang mga hininihintay o mga ginagawa, at magiging mabuti rin ang lahat ng anumang magaganap. Para sa kanya, lalabas na mainam ang lahat ng bagay sa buhay. Maaari ring maging isang doktrina, patakaran, o panuntunan ang ganitong pagtanaw sa buhay, sapagkat may mga taong naniniwala na ang daigdig ng tao "ang pinakamainam sa lahat ng daigdig". Para sa mga optimistiko, palaging gumaganda ang sansinukob at magtatagumpay, sa paglaon, ang kabutihan laban sa lahat ng mga anyo ng kasamaan. Kabaligtaran ito ng pesimismo.

Ayon kay Martin Seligman, isang manggagamot sa Pamantasan ng Pensilbanya sa Estados Unidos, mas malaki ang pagkakataong magtagumpay at magtiyaga ang mga optimista kaysa mga pesimista. Dahil ito sa mga pananaw ng mga optimista na sanhi ng panlabas na mga bagay ang pagkabigo. Para sa kanila, panandalian lamang at hindi magtatagal ang kabiguan. Natagpuan pa rin ni Seligman, na nakapagtitipon ng mga boto ang optimismo, katulad ng mga positibong nilalaman ng mga talumpati ng mga kumakandidato. Batay kay Seligman, nakapagpapanalo ng mga laro ang optimismo, sapagkat nakapaglalaro ng mahusay ang mga optimistang may magandang pananaw kapag kinakapanayam ng midya. Idinagdag pa ni Seligman na mas malusog ang mga optimista, dahil sa isang pag-aaral at pagsusuring nagsasabing mas nakaliligtas at gumagaling kaagad ang mga lalaking nagkaroon ng unang atake sa puso kapag mayroon silang optimismo.[1]

Mga sanggunian

  1. Template:Cite-Christophers39, pahina para sa "Enero 1".