Nematoda

From Wikfilipino
Revision as of 02:06, 22 March 2021 by Elilagan (talk | contribs) (Created page with "Ang mga '''nematode''' /ne·ma·towd/ o roundworm (phylum '''Nematoda''') ay ang pinakasamu't-saring phylum ng pseudocoelomates, at isa sa mga pinaka-diverse sa lahat...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang mga nematode /ne·ma·towd/ o roundworm (phylum Nematoda) ay ang pinakasamu't-saring phylum ng pseudocoelomates, at isa sa mga pinaka-diverse sa lahat ng mga hayop. Ang mga species na nematode ay lubhang mahirap makilala; mahigit sa 28,000 ang nailarawan na,[1] na kung saan higit sa 16,000 mga parasitiko. Tinatayang 1,000,000[2] ang kabuuang bilang ng mga species na nematode. 'Di gaya ng mga cnidarian o flatworm, ang mga roundworm ay may panunawan na parang tubo na may butas sa magkabilang dulo. Template:English2

Sanggunian

  1. Hugot et al. (2001). Template:In lang
  2. Lambshead, P J D (1993). "Recent developments in marine benthic biodiversity research". Oceanis. 19 (6): 5–24. Template:In lang