Mulawin

From Wikfilipino
Revision as of 11:38, 23 March 2021 by Mcajulis (talk | contribs) (Created page with "Ang '''''Mulawin''''' ay isang telefantasya na palabas ng GMA. Nagsimula ang serye na ito noong Agosto, 2004. Tungkol ito sa pagkikipagsapalaran ng mga mabubutin...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang Mulawin ay isang telefantasya na palabas ng GMA. Nagsimula ang serye na ito noong Agosto, 2004. Tungkol ito sa pagkikipagsapalaran ng mga mabubuting taong ibon na Mulawin at mga masasamang taong ibon na Ravena na gustong maghiganti sa mga tao. Nakasentro din ang palabas sa pag-iibigan nina Aguiluz, isang mandidirigmang Mulawin, at ni Alwina, isang kalahating Mulawin at kalahating tao.

Mga pangunahing tauhan

Mga mahihiwagang lugar

  • Avila - kaharian ng mga mulawin
  • Halconia - kaharian ng mga ravena

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Mulawin. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.