Misyonaryo

From Wikfilipino
Revision as of 09:16, 11 March 2021 by Daidlisan (talk | contribs) (This is an article forked from Wikipedia (tl.wikipedia.org).)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang '''misyunaryo''', '''misyonaryo''', '''misyunero''' o '''misyonero''' (Ingles: ''missionary'') ay ang tao o mga taong nagbabahagi ng "Salita ng Diyos" sa ibang bansa.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Misyonaryo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.