Materyalismo

From Wikfilipino
Revision as of 06:02, 25 March 2021 by Aabenoja (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Ang materyalismo ay ang teoriyang nagsasabing walang ibang umiiral kundi ang materya at ang mga galaw nito. Ito ang paniniwala na maipapaliwanag ang lahat ng bagay-bagay sa mundo sa pamamagitan ng mga batas ng pisika.

Sa ibang pakahulugan, ito ang pagbibigay-diin sa pagka-makamateryal para sa kapakanan, kalusugan, kaligayahan at kabutihan. Sa ganitong diwa, pinaniniwalaan dito na ang kaalwanan o kaluwagan sa mga bagay na pisikal ang pinakamabuti para sa kaligayahan ng mga tao. Sa madaling sabi, ito ang pagpapahalaga at pagkahalina sa mga bagay na materyal.

Mga sanggunian